Knickerbockers.se - Leonbergerkennel

prick RESULTAT »
prick Knickerbockers Kennel

prick Hundarna
prick Valpplaner
prick Köpa valp?
prick Valpkullar
prick Om Leonberger
prick Äldre utställningsresultat

prick Bilder & Artiklar
prick Arkiv 2017
prick Arkiv 2016
prick Lite om hundspråk
prick Om HD
prick Arkiv
prick Om kenneln
prick lilleman Robin
prick Forum
prick Lite länkar
prick Startsida
prick Lite läsning
  º Bedömning
prick Kontakta
Uppfödarutbildning
Hundia


IDhund

BARFKASSE

FacebookHundia Facebook
Hundia Facebook

HUNDIA finns på FacebookBesökare just nu: 108


2019-02-18 Vecka: 8


Här kommer utvalda delar av Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om hållande av hund och katt; L102  (Klicka här för direktlänk, väl värd att läsa)

12 § Liggplatserna i inomhusutrymmen och kojor ska vara torra och rena och ha mjukt underlag. Liggplatserna ska vara så stora att djuren kan ligga ner i naturlig ställning.

Allmänna råd till 1 kap. 12 §

Hundar bör ges möjlighet att bädda.

Ovanstående säger alltså att en slät Bia-bädd inte uppfyller kraven på att kunna bädda.
Släng gärna i lite filtar och lakan eller trasmattor i bädden så kan hunden välja att bädda.


 

2 § I en rastgård ska det finnas en utsiktspost i form av en från marken upphöjd liggplats. Liggplatsen ska vara minst 0,5 m hög och vara så stor att varje hund utan problem kan ligga ner i naturlig ställning. Små raser och hundar med nedsatt rörlighet ska ha landgång eller trappa om de ej förmår att hoppa upp själva.

Allmänna råd till 2 kap. 2 §

Liggplatsen bör vara lika med mankhöjden på hunden, för att möjliggöra att hunden kan använda utrymmet under liggplatsen för att få en liggplats i skuggan.

3 § En rastgård där hundar vistas permanent ska vara miljöberikad. Berikningen ska vara säker och inte utsätta hunden för ökad skaderisk. Berikningen ska vara anpassad efter den hund som hålls i rastgården.

Allmänna råd till 2 kap. 3 §

Exempel på berikning för en rastgård är: siktbarriär i och mellan rastgårdar, möjlighet att gräva, stolpar att markera på, hållbara leksaker och regelbunden "ommöblering" i rastgården.

 


Mått 23

§ Följande mått är minimimått på rastgårdar för hundar.
Siffrorna avser rastgårdens storlek i kvadratmeter.

Mankhöjd på hunden

Antal hundar

< 25 cm

25-35 cm

36-45 cm

46-55 cm

56-65 cm

>65 cm

1

6

10

15

16

18

20

2

8

14

18

20

24

28

För varje ytterligare hund ska ytan ökas med

4

6

8

10

12

14

 

 

10 § Hundvalpar under 4 månader får endast lämnas helt ensamma kortare stunder.

11 § Hundar får inte hållas bundna inomhus.

Utomhus får hundar inte hållas i löplina permanent. Vid tillfällig uppbindning får hundar bara hållas bundna två timmar per dygn och endast på ett sådant sätt så att det inte utgör en skaderisk för hunden. Valpar under 6 månader får endast hållas bundna kortare stunder.

 

Allmänna råd 2 kap. 11 §

Hundar bör inte bindas i stryphalsband.

12 § Hundar som hålls inomhus utan fri tillgång till rastgård, ska rastas utomhus regelbundet med hänsyn till hundens ålder och hälsotillstånd

Hundar som permanent hålls i rastgård ska dagligen rastas på annan plats.

Allmänna råd 2 kap. 12 §

Hundar bör rastas var sjätte timme dagtid, valpar och äldre hundar dock oftare.

13 § Stackelhalsband får inte användas.

Med stackelhalsband menas ett halsband med taggar som skärper verkan av halsbandet.

 

15 § Hundar får inte bindas vid motorfordon om inte en speciell uppbindnings-anordning anbringas till fordonet. Uppbindningsanordningen ska vara utformad så att fordonet inte kan lämna platsen utan att anordningen först avlägsnas. Hundar får heller inte rastas eller tränas med hjälp av bil.

Avel

16 § En tik får inte paras förrän tidigast i andra löpet, dock inte tidigare än vid 18 månaders ålder. Om en tik får två valpkullar inom 12 månader ska tiken ges minst 12 månaders vila före nästa valpning.

17 § Tvångsparning av tikar får inte förekomma.

Med tvångsparning menas att tvinga tiken till parning genom att hålla fast tiken trots att tiken uttrycker obehag eller försöker komma undan.

18 § Hundvalpar får inte skiljas från modern annat än temporärt, så länge de behöver hennes mjölk och omvårdnad, dock tidigast vid 8 veckors ålder.

Valparna får heller inte lämna uppfödaren förrän tidigast vid 8 veckors ålder om inte särskilda skäl föreligger.

 

Rigtig Hundemad  MUSCH   Society for the Promotion of Applied Research in Canine Science   VGWBälte Hundiabutiken.se  

LEONBERGER LEONBERGER LEONBERGER LEONBERGER LEONBERGER LEONBERGER LEONBERGER LEONBERGER LEONBERGER


spampoison