Giftigt

Giftinformationscentralen: http://www.giftinformation.se/
Eller ring 112 vid inträffade förgiftningstillbud och begär Giftinformation – dygnet runt. 
Ring 08-331231 vid övriga frågor om akuta förgiftningar – dagtid. Sjukvården har tillgång till speciella nummer.

Förgiftningar…

Det här är lite exempel på vad som är giftigt för hundar, det är inte menat att vara en heltäckande lista. Det finns mycket mer, växter och saker i naturen, som är giftigt också.
Men vad många inte vet är säkert att russin och druvor är giftigt. Och det är fortfarande (i skrivande stund) ett okänt gift.


De vanligaste orsakerna till förgiftningarna hos hund är

 1. människomedicin
 2. råttgift
 3. snigelgift
 4. insektsgift
 5. kylarvätska
 6. tungmetaller
 7. alkohol
 8. Giftiga plantor som tex. Julstjärnor och potatisplantor
 9. njutningsmedel typ: kaffe, te, tobak, choklad
 10. andra förgiftningar…

Giftigt för hundar:

Choklad innehåller Theobromin som påverkar hundens nervsystem, hjärta och muskulatur.
Symtomen visar sig inom 24 tim. rastlöshet, svimningar, hjärtklappning, uppkastningar, ökad, törst..  Vid svår förgiftning dör hunden.

Russin och druvor: innehåller ett okänt gift som kan ge hundar livshotande akut njursvikt!! Uppkastningar och diarré är symtom upp till två timmar efter intag.

Efter 24 timmar kan akut njursvikt och kroniska njurproblem uppstå, i värsta fall kan hunden dö. Hos en del hundar behövs inte mer än 7 russin för att framkalla förgiftningstecken.

Ibuprofen:  är människomedicin är inte för hundar! Vid litet intag kan du se tecken på uppkastningar, diarré och buksmärtor. Vid stark förgiftning får hunden en chock, kramper, faller i koma och kan dö. (+ Ipren, Alvedon, Curadon – de två sistnämda innehåller paracetamol, den första innehåller ibumetin, alltså alla preparat med ibuetin och paracetamol är giftiga)

Lök och vitlök: innehåller ämnen som kan ge anemi.
Vitlök är mindre  giftigt och kan in små mängder vara avskräckande på loppor, fästingar etc men i större mängder är det ett gift.

Lökplantor:
 var aktsam på lökplantor i rabatten så hunden inte äter upp dem om den får för sig att gräva fram dem..

Kylarvätska: innehåller ethyn-glycol som kan ge akut njursvikt. Symtomen är hjärtklappning, uppkastningar, ökad törst, sänkt kroppstemperatur och kramper bl.a Hunden kan få kroniska njurproblem och i värsta fall dö.

Deg:
 Jäser i magen och utvecklar alkohol. Hunden blir berusad och kan bli alkoholförgiftad. Kontakta veterinär om hunden ätit deg.

Xylitol:
 2-3 tuggummin kan vara livshotande för en 10 kg’s hund! Symtom, hastigt blodsockerfall, kräkningar, den får svårt att stå. Snabb veterinärvård är nödvändigt. 


Gum with xylitol can cause liver failure in dogs.

Mer som är giftigt…

 • Avokado
 • Bensin
 • Blekmedel
 • Blomgödsel
 • Cola
 • Deodorant
 • Framkallningsvätska
 • Fyrverkerier/tungmetaller
 • Järnek (plantan)
 • Kakao
 • Lampolja
 • Liljekonvalj
 • Lim
 • Lökplantor
 • Motorolja
 • Möbelpolish
 • Påskliljor
 • Rengöringsmedel
 • Tee-trea olja

Växtlistan (Giftinformationscentralen)

Kemikalielistan (giftinformationscentralen)