Mamman är viktig

Om valparnas mamma är en omhändertagande tik som lägger ner mycket tid på sina valpar så blir avkomman trygg och stabil. Om mamman inte har så mycket kontakt eller stöter bort dem får den valpen ofta rädslor. En bra mamma är värd sin vikt i guld. Och modersegenskaper nedärvs. Här är en liten förklarande film om vetenskapliga undersökningar om just modersegenskaper.