Nyheter

Leonberger och cancer

Cancer har haft en drastisk ökning i alla raser. Den har även ökat hos Leonberger.
Men, idag visar forskningen att den ärftliga delen är 20% och resten beror på miljöfaktorer.
Även om 20% beror på ärftlighet, så är 80% en väldigt stor del, och den delen kan vi påverka mycket.

Här finns lite råd om vad vi kan göra för att minska eller hålla nere cancer hos våra fyrbenta vänner.

Tvättkemikalier påverkar hud & hälsa
Om du tvättar hundfiltar och -sängar med populära sköljmedel och torktumlar dem, kommer den nytvättade lukten från kemikalier som kallas flyktiga organiska föreningar (VOC) som kan påverka dina husdjurs hälsa negativt (hosta, kli & klåda mm).
Dr. Anne Steinmanns forskargrupp från UW-Seattle fann mer än 25 flyktiga organiska föreningar som släpptes ut från torktumlare med dessa produkter, inklusive välkända luftvägsirriterande ämnen som aceton, formaldehyd, acetaldehyd, men även pentan (som orsakar hudutslag och orolig mage), etylacetat (på EPA:s lista över farligt avfall; orsakar anemi, förändringar i vita blodkroppar och kan skada lever och njurar), bensylacetat (kan absorberas genom huden och är kopplat till problem med bukspottkörteln) och alfa-terpineol (orsakar huvudvärk och nerv systemstörningar).

Tips! byt ut kemiskt laddade sköljmedel mot ett giftfritt DIY-alternativ.
Recept: Blanda 6 dl vit vinäger med 1 dl bakpulver, låt det fräsa. När bruset upphör, häll blandningen i en stor glasbehållare med lock. Använd 2 dl per tvätt.

Minska ner kemikalier när du städar
Det du använder för att städa ditt hem hamnar i ditt husdjur. Här är en anledning till att du bör tänka om när du ska städa:
”Kemiska företag behöver inte bevisa att produkter är säkra innan de säljs, eller förstå hur mycket av deras kemikalier som hamnar i människor, än mindre husdjur. För husdjur som för människor är resultatet en kroppsbörda av komplexa blandningar av industrikemikalier aldrig testade för säkerhet. Hälsoproblem hos husdjur spänner över höga frekvenser av cancer hos hundar och skyhöga förekomster av hypertyreos hos katter. Genetiska förändringar kan inte förklara ökningen av vissa hälsoproblem bland husdjur. Forskare tror att kemisk exponering spelar en roll.”

Gör-det-själv-rengöringsrecept
För golv:
Blanda ihop i en hink –
1 liter vatten
ca 1 dl vit vinäger
ca 0,5 dl tvättsprit

Rengöringsspray för alla ändamål:
Blanda ihop i en sprayflaska –
1 dl vit vinäger
1 dl vatten
5 droppar grapefruktkärnextrakt

Fästing- och loppmedel
Fästingmedel är alltid kontroversiellt. Det finns många studier som visar stor negativ påverkan. Både för din hund och familjen. Här följer några studier för er som vill fördjupa er.
Studier visar att små barn under 2 år har spår av kemikalier från fästing- och loppmedel i kroppen. (English et al. 2019) Ännu en studie visar att fästing- och loppmedel finns i kroppen hos 5-14 åriga barn. (https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35395578/)
Jämförande bedömning av exponeringar för bekämpningsmedel hos tamhundar och deras ägare som använder passiva silikonprovtagare och bioövervakning: https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.est.1c06819
Effekterna av fipronil på känslomässiga och kognitiva beteenden hos däggdjur: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S004835752100078X?via%3Dihub
Undersökning av hundars användning och säkerhet för isoxazolinparasiticider: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/vms3.285
FDA varnar husdjursägare och veterinärer om risken för neurologiska biverkningar hos hundar och katter när de behandlas med läkemedel som tillhör isoxazolinklassen: https://www.fda.gov/animal-veterinary/animal-health-literacy/fact-sheet-pet-owners-and-veterinarians-about-potential-adverse-events-associated-isoxazoline-flea

Ogräsmedel
Studier visar förekomt av bekämningsmedel i urin hos husdjur efter användning av nekämnpningsmedel i trädgården.
Låt inte husdjur (eller barn) leka på gräsmattor som sprayats med ogräsmedel elelr vila i skuggan i rabatter där ogräsmedel använts. Tänk även på golfbanor och offentliga miljöer.
Enligt Dr. David Sinclair, professor i genetik och meddirektör för Paul F. Glenn Center for Biology of Aging Research vid Harvard Medical School – så ger det DNA skador. DNA-skador påskyndar åldrandet.
Studien visar att hundar (76% av de testade hundarna) som exponerats (genom att vila/sova ute, lek, äta gräs/blad eller inandning) för behandlade gräsmattor har associerats med en signifikant högre risk för blåscancer och hundar vars ägare rapporterade användning av ogräsbekämpningsmedel var 70% mer benägna att få lymfom (cancer).
John Reif, professor emeritus i epidemiologi vid Colorado School of Public Health, berättade för Discovery News, att ”studierna (Flera studier, bla från Purdue University och University of North Carolina) presenterar viktig information eftersom exponering för 2,-4-D, en allmänt använd bredbladsherbicid, har associerats med ökad risk för cancer hos sällskapshundar och människor.”

Doftljus
Använder du fortfarande rums dofter, tex plug-ins, doftljus och sprayer?
Visste du att dom är farliga för husdjuren?
Syntetiska aromer består till stor del av flyktiga organiska föreningar (VOC), som flyter genom luften, andas in och sedan kommer in i blodomloppet. Dessa mycket populära aromatiska vätskor är faktiskt kemikalier, inklusive bensen, laktoner och aldehyder, som alla har kopplats till cancer, fosterskador, störningar i centrala nervsystemet, neurologiska störningar och/eller allergiska reaktioner, inklusive ögon-, hud- och andningssymtom.
Våra djur tillbringar ofta sina dagar fast i våra hem, oförmögna att ta sig bort från dessa luftburna föroreningar.

Mat- och vattenskålar
Hundens vattenskål har tidigare identifierats som den tredje mest kontaminerade föremålet i hushållet och kan vara en grogrund för farliga bakterier och livshotande bakterier har forskare vid University Center Hartpury avslöjat. I den första studien av sitt slag fann Hartpury-forskare att på rostfritt stål växte minst mängd bakterier och med tiden växte plastskålar den högsta mängden, men den chockerande delen var att de mest skadliga bakteriearterna (inklusive salmonella, E. coli och MRSA ) identifierades oftast i keramiska skålar!
Bly kan också vara ett problem när man använder keramiska skålar, och de hormonstörande kemikalierna som finns i plastskålar är ett no-go! Var också medveten om att plastskålar kan orsaka Plastic Dish Nasal Dermatitis: Kemikalier i plast absorberas genom huden och hämmar syntesen av melanin och lämnar nosen och närliggande områden med rosa fläckar.
Så skålar i rostfritt stål borde vara det säkraste men det har förekommit återkallelser på rostfria skålar. Så investera i skålar av bra kvalitet som är livsmedelsgodkända.

Vacciner
Idag är det tyvärr vanligt med övervaccineringar av våra hundar. Vi vet genom studier att vacciner håller 5-15 år. Och att övervaccineringar leder till en mängd problem, bla autoimmuna sjukdomar. Immunologen Dr Ronald Schultz säger: ”årlig vaccinering ger inga fördelar men kan öka risken för biverkningar”. I många länder har man därför börjat med titertest, dvs ta ett blodprov som visar om det finns antikroppar eller ej. Finns det antikroppar, oavsett mängd!, är hunden skyddad och behöver inte vaccineras igen. Tyvärr gäller det inte i Sverige, här behöver vi förhålla oss till SKK’s regler om vaccinering vart fjärde år om hunden ska delta på tävlingar och prov. Ofta vaccinerar man i god tro när man får den årliga kallelsen från veterinären, men i slutänden så är vi inte så snälla som utsätter våra hundar för det. För uppfödare kan det vara bra att veta att vaccinering inte rekommenderas före 12 veckors ålder (om man inte bor i extremt utsatta områden och Sverige räknas inte dit) då valpen har antikroppar från tiken vilket gör att de två första vaccineringarna ger ett sämre skydd än den valp får som vaccineras en gång efter 13 veckors ålder. Bland de valpar som fick sist första vaccin vid 16v ålder visade det sig att 95% blev immuna resten av sitt liv. Så helt klart behlver vi tänka på att sänka antalet vaccineringstillfällen. Vi har ingen lag som säger att vi måste vaccinera. Inte ens SKK har krav på det. De rekommenderar dock enligt de gamla rekommendationerna fortfarande, men säger att uppfödare kan följa andra protokoll också.

Innehåll i torrfoder; Titandioxid
En kemikalie som används i Hill’s Pet Food och andra sällskapsdjursfoder anses inte vara säker för konsumtion på grund av oro för dess förmåga att skada DNA enligt en ny djurmodellstudie.
Enligt Environmental Working Group: ”En vetenskaplig panel skapad av European Food Safety Authority fann att titandioxid ”inte längre kan anses vara säker när den används som livsmedelstillsats.” Panelen, med hänvisning till oro över titandioxids genotoxicitet, eller dess förmåga att skada DNA , baserade sin slutsats på en granskning av hundratals vetenskapliga studier. EWG uppmanade U.S.A. Food and Drug Administration att snabbt överväga om titandioxid ska förbjudas att användas i livsmedel.” En kemikalie som kan skada vårt husdjurs DNA bör inte ges till husdjur.

Och, som jag tagit upp i en tidigare artikel, ultraprocessad mat, torrfoder, är en stor bov. Jag skriver det inte igen, men läs gärna tidigare artikel om mat och det finns mer att läsa om vad du kan ge hunden att äta på www.hundiabutiken.se