Stress

Istället för att skriva det som redan finns på pränt så länkar jag in läsvärda artiklar om stress. Men först.. det handlar om avel också.

Valpar vars mödrar tvättar och putsar och lägger ner stor omsorg om sina valpar har bättre spatialt minne och en tystad stressrespons jämfört med valpar med mödrar som har lägre nivå av omhändertagande. Valpar som blir frånstötta av sin mamma har mindre seretonin senare i livet.

Modersegenskaper nedärvs. En bra mamma ger en bra start i livet. Jag behöver veta vad jag har för ”avelsmaterial” som uppfödare och vara rädd om de tikar som har goda modersegenskaper. Och se till att det är dem jag använder i avel. Det är självklart att inte utsätta mamman för stress under graviditeten och låta henne ha det lugnt med valparna, speciellt de tre första veckorna efter födsel.

ref:
Early life experiences and exercise associated with canine anxieties
(Correlation between maternal care in puppyhood and anxiety develompment)
Levels of maternal care and puppy anxiety later in life
(Effects om puppies’ behaviour at 18 months of age)

Det finns mer som orsakar stress. Tex att inte förstå vad som förväntas. Ryck och hårda ord. Smärta och felaktig motion. Lämnad ensam utan ordentlig ensamhetsträning. mm.

Här kan du läsa mer om stress.

Pinn- och bollkastning skapar inte bara psykisk stress, det skapar fysisk stress också.
https://bharcsblog.wordpress.com/2019/04/14/whats-all-the-fuss-about-fetch/

https://stud.epsilon.slu.se/10767/1/petersson_h_170913.pdf